Join To Sing

Zing met ons mee!

Laat ieder hart juichen en iedere tong de glorieuze genade van onze God bekendmaken!
Hij heeft ons vrijgekocht en apart gezet om de zijnen te zijn, om de wereld te vertellen dat we bij Hem horen.
Met één stem verklaren wij dat Hij Koning der koningen en Heer der heren is, die de overwinning behaalde over zonde en dood, en we verheugen ons in Zijn opstanding en eeuwig
leven!
Laten we Hem aanbidden!